O FIRME

Naša spoločnosť ALUTIREX, s.r.o. vznikla v roku 2004. Poskytujeme služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy. Filozofiou spoločnosti je plne sa orientovať na uspokojenie súčasných a budúcich potrieb zákazníkov, zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb so zameraním na bezpečnosť práce a životné prostredie. Vysoký dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu s klientami a riešenie ich požiadaviek individuálnym prístupom. Vďaka profesionálnemu prístupu sme sa stali úspešne sa rozvíjajúcou spoločnosťou na dopravnom trhu.

PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ SLUŽBY:

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Vozidlá riadia skúsení a pravidelne školení vodiči s dlhoročnou praxou v medzinárodnej doprave.

ZASIELATEĽSTVO

Ponúkame Vám prostredníctvom našich vyškolených a flexibilne pracujúcich disponentov komplexné riešenie zabezpečenia prepravy tovaru.

COLNÁ DEKLARÁCIA

Pracovníci oddelenia colnej deklarácie majú viac ako 16-ročné praktické i odborné skúsenosti a sú vyškolení k tomu, aby optimálne riešili problémy pri colnom prejednávaní tovaru.

BEZPEČNOSTNÝ PORADCA ADR

Dohoda ADR je medzinárodná právna norma ktorá určuje podmienky prepravy a manipulácie nebezpečných vecí cestnou dopravou.

SLUŽBY

1. Nákladná doprava

2. Zasieľateľstvo

3. Colná deklarácia

4. Bezpečnostný poradca ADR

SYSTÉM IMS

V priebehu existencie spoločnosti sa kvalita poskytovaných služieb, bezpečnosť práce našich zamestnancov a starostlivosť o životné prostredie stali našimi hlavnými cieľmi. Vďaka profesionálnemu prístupu sme sa stali úspešne sa rozvíjajúcou spoločnosťou na dopravnom trhu.


Filozofiou spoločnosti je plne sa orientovať na uspokojenie súčasných a budúcich potrieb zákazníkov, zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb so zameraním na bezpečnosť práce a životné prostredie. Vysoký dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu s klientami a riešenie ich požiadaviek individuálnym prístupom.


VYBUDOVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY IMS PODĽA NORIEM:

KVALITA

ISO 9001:2000

Systém manažérstva kvality

BEZPEČNOSŤ

BSi OHSAS 18001:2007

Systém riadenia bezpečnosti práce

ENVIRONMENT

14001:2004

Systém environmentálneho manažérstva


Tieto systémy sú objektívnym potvrdením spoľahlivých služieb našej spoločnosti na dopravnom, zasielateľskom a colno-deklaračnom trhu. Prostredníctvom systému IMS sú požiadavky a potreby všetkých zainteresovaných strán organizácie vnímané a komplexne riešené. Získanie certifikátov podľa jednotlivých noriem osvedčuje našu spoločnosť ako spoľahlivého partnera.

DOKUMENTY


CERTIFIKÁTY A OSVEDČENIA


DOKUMENTY

KONTAKTY


KONTAKTNÉ OSOBY


KDE NÁS NÁJDETE?